Świadomy ruch

Czy wiesz, że?

Ciało do nas nieustannie mówi, przepływa przez nie masa informacji zakodowanych w postaci emocji, odczuć, przelotnych, lub bardziej natrętnych myśli. Świadoma praca z ciałem pozwala na rozkodowanie tych informacji, w których kryje się to, co autentycznie ważne dla nas w życiu. Czego tak naprawdę chcemy w głębi serca.

Mentalny trening, rozwijanie świadomości ciała, zmiana schematów ruchowych ma wpływ na całościowe funkcjonowanie.

Zamyślona kobieta

Dlaczego

Bo ciało i umysł pozostają ze sobą w stałej interakcji.
Świadoma praca z ciałem pomaga w dostrzeganiu i rozwijaniu spójności miedzy myślami, emocjami, wrażeniami z ciała i działaniem.

Siedzący człowiek

Metody pracy

Język Ruchu

w podejściu Laban/ Bartenieff (LBMS)

Jest praktycznym i teoretycznym systemem opisu ruchu: doświadczania, postrzegania, nazywania, rozumienia i szukania znaczeń ruchu.
W ruchu wyraża się psychika i osobowość. Poszczególne kategorie Języka Ruchu LBMS (Ciało, Jakości Ruchowe, Kształt, Przestrzeń) wiążą się z różnymi jej aspektami. Poprzez ruch możemy doświadczyć jak organizujemy energię życiową, podejmujemy decyzje, wpływamy na siebie, nawiązujemy i budujemy relacje.

Radosna dziewczyna

Metody pracy

Rozwojowy aspekt

Terapii Tańcem i Ruchem (DMT)

Opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integracje człowieka. Metoda skupiona jest na nawiązaniu kontaktu ze sobą  poprzez dotarcie do swojego naturalnego ruchu, doświadczeniu go, a następnie połączeniu go i refleksji z aktualną sytuacją życiową. Ruch ma także funkcję symboliczną i może być przejawem mniej świadomych procesów. W pracy rozwojowej, wykorzystującej DMT wykorzystuje się metaforę ruchową, która rozszyfrowana może doprowadzić do głębszego zrozumienia wzorców zachowań, przekonań czy aspektów relacji.

Medytacja

Włączam również

 • Uważność i praktykę medytacyjną
• Coaching werbalny, umiejętne zadawanie pytań
• Praktyczną Psychologię Społeczną i Umiejętności Miękkie